Taxaties

Een taxatie is volgens het woordenboek het uitbrengen van een waardeoordeel van een bepaald doel, door een daartoe bevoegd persoon. Hierin zijn drie kernbegrippen te onderscheiden: doel, bevoegd persoon en waardeoordeel.

Het doel kan zeer divers zijn
· Onderbouwing van een verkoopbeslissing
· Aangifte successie na overlijden
· Bezwaarschrift tegen de WOZ-aanslag
· Aanvragen financiering bij banken
· Een gezamenlijke waardering met de fiscus

Bevoegd persoon
Voorheen was dit geregeld in de wettelijke beëdiging. Nadat deze werd afgeschaft, kwam er de Stichting VastgoedCert (http://www.vastgoedcert.nl/), waar gecertificeerde makelaars en taxateurs in onroerende zaken geregistreerd worden. Vastgoed gecertificeerde woningmakelaars herkent u aan de titel RMT (Register Makelaar/Taxateur). Gecertificeerde deskundigen op het gebied van bedrijfsmatig vastgoed voeren de titel RT (Register Taxateur). De makelaars van KockvanBenthem Makelaars hebben deze titels en kunnen hier voor u een sleutelfunctie vervullen.

Waardeoordeel
Op basis van zijn expertise zal de makelaar van KockvanBenthem Makelaars een waardeoordeel geven. Dat oordeel is niet alleen gebaseerd op de waarde van de kavel en de opstal, maar ook gebaseerd zijn op de meerwaarde, het woonplezier dat de woning te bieden heeft.

KockvanBenthem Makelaars hanteert verschillende taxatierapporten, afhankelijk van het doel van de taxatie.
· NVM model
· Gevalideerde taxatierapporten, het NWWI of TVI model
· KockvanBenthem Makelaars eigen model
· Waardeverklaring.