Singraven, Wonen op

Molendijk, 7591 PT, Denekamp Project website
van € 550.000,- tot € 1.500.000,- v.o.n.

Beschrijving

Wonen op Landgoed Singraven

Midden in het bosrijke gebied van Twente, met de voorzieningen van zowel Oldenzaal en Denekamp om de hoek, ligt het unieke Landgoed Singraven. Omringd door natuur biedt deze plek de ultieme plek voor rust en onthaasten in een bijzonder groene en historische omgeving. De samenstelling van bosbouw, landbouw, natuur en water biedt met de ruime bestemmingsmogelijkheden diverse mogelijkheden voor wonen.

De komende jaren verrijzen hier op zeven nieuwe erven 16 nieuwe woningen die aansluiten bij het kenmerkende beeld van het gebied.

Graag verwijzen wij u naar de projectwebsite voor alle informatie die nu beschikbaar is. www.wonenopsingraven.nl en een uitgebreid Landgoedlever Magazine via https://issuu.com/incombinatie/docs/mag-landgoedleven-singraven_issuu

Indien u graag geïnformeerd wenst te blijven, dan vragen wij vriendelijk zich aan te melden op de website.

De Ontwikkeling
In 2016 hebben landgoedeigenaar Stichting Edwina van Heek en de gemeenten Dinkelland en Losser een overeenkomst getekend waardoor het mogelijk is om zeventien woningen op Landgoed Singraven te realiseren; oude schuren worden herbestemd en nieuwe woningen worden gebouwd. Dit unieke project maakt deel uit van een plan om de cultuurhistorie van het landgoed te versterken, te investeren in rustgevende en interessante natuur en de exploitatie van het landgoed gezond te houden. Huidige en toekomstige bewoners zijn onderdeel van het landgoed en de unieke maatschap die dit met zich meebrengt. Het definitieve besluit om zeventien nieuwe woningen te realiseren is een zoektocht die inmiddels meer dan 15 jaar aan gedegen voorbereiding beslaat. Eén van de meest belangrijke voorwaarden van de nieuwbouw en de herbestemming is dat de natuur versterkt wordt en het cultuurhistorische karakter behouden blijft.

Omgeving
Het landgoed is gelegen aan de oostzijde van Overijssel. In de nabije omgeving is veel te beleven op het gebied van natuur, cultuur en historie. Bossen, heide en vennen een schitterende omgeving om ongestoord tot rust te komen en te genieten van de natuur. Het dorp Denekamp heeft ca. 9.000 inwoners, is gelegen aan de Dinkel en behoort samen met onder andere Ootmarsum en Weerselo tot de gemeente Dinkelland. Denekamp heeft verschillende restaurants, cafés en cultuur waardoor er voldoende te beleven is.

Bereikbaarheid
Vanaf het landgoed bent u in enkele minuten via de N342 op de A1. Hierdoor zijn naast de regionale plekken Denekamp en Oldenzaal, ook de grotere steden Hengelo, Enschede en Almelo goed te bereiken. Aangezien Landgoed Singraven dicht bij de Duitse grens ligt, is de bereikbaarheid naar steden als Nordhorn en Bad Bentheim ook optimaal.

Erfpacht
De toekomst van landgoed Singraven is verzekerd nu er 16 nieuwe woningen op basis van erfpacht worden gebouwd. Met eerbied voor de omgeving betekent erfpacht voor de huidige en toekomstige bewoners op landgoed Singraven dat de boerderijen, schuren en woningen gekocht worden, maar dat de ondergrond in bezit blijft van het landgoed. Bewoners van landgoed Singraven hebben respect voor natuur en milieu, hebben eerbied voor de omgeving en zorgen samen middels erfpacht dat de historische gebouwen op het landgoed in stand blijven en de natuur behouden blijft.

Invulling diverse erven
Voormalig landgoedeigenaar Laan heeft diverse boerderijen laten slopen omdat deze niet in zijn ideaalbeeld van het parklandschap van Singraven zouden passen. Enkele van deze plekken worden nu opnieuw bebouwd zodat oude erven nieuw leven wordt ingeblazen. Elk erf bevindt zich in een ander stuk natuurgebied van het landgoed. Dit zorgt ervoor dat ieder erf een op zichzelf staande wonderlijke beleving kent. De nieuwe erven, te weten Erve Schiphorst, Erve Grobbe, Erve Olde Sonderhuis, Erve Slinge, Erve Haboer, Erve Horst en Erve Loman, sluiten zoveel mogelijk aan bij het beeld van de boerenerven die kenmerkend zijn voor dit gebied en het landschap. Zo zijn de hoofdkleuren en het materiaal afgestemd op het landgoed en staat het gebruik van natuurlijk materiaal en de toepassing van gedekte kleuren hierbij voorop. De ambachtelijke en sobere uitstraling op het landgoed is het uitgangspunt voor de details en het materiaal- en kleurgebruik. Om zoveel mogelijk zicht te houden op de prachtige natuurrijke omgeving en de bijzondere materialen behorend aan het landschap, gebeurt parkeren zoveel mogelijk buiten het zicht en bij voorkeur in een gebouw. Deze architectuur en materialisatie komt voort uit het beeldkwaliteitsplan dat is goedgekeurd door de Welstandscommissie ter bescherming van het landgoed.

Plan
Veel van de karakteristieken die kenmerkend zijn voor de huidige architectuur op Singraven dateren uit de tijd van voormalige eigenaar Laan en zijn architect Andries de Maaker. De nieuw te bouwen woningen en de herbestemming van de huidige gebouwen wordt architectonisch gekenmerkt door het karakter van het landgoed en de herkenbare Twentse bouwstijl. Zo bestaan de toekomstige woningen uit de typische menging van Zaanse en Saksische boerderijkenmerken, de toepassingen van Singraven-groen, Singraven-luiken en eenduidige toegangshekken. De woningen springen in het oog door de grote kappen met oranje dakpannen en de zwarte houten topgevel en gaan deels schuil achter het groen van bomenlanen, bosjes, boomgroepen, boomgaarden en diverse struiken om te passen binnen het landschap. Om hierbij te zorgen voor één geheel in de uitstraling zal er rond het erf één ‘hoofdgebouw’ zijn - de boerderij - , waar de overige gebouwen ondergeschikt aan zijn. Om recht te doen aan de historische afleesbaarheid van de oorspronkelijke bebouwing is het van groot belang de overige gebouwen te situeren in de vorm van zogenaamde losse strooiing op het erf. Hiermee wordt juist gerefereerd aan de oorspronkelijke opzet van het Twentse erf. De invulling van de diverse erven, de architectuur en de toepassing van natuurlijke materialen zijn door de potentiële kopers niet te wijzigen. De indeling van de woningen is echter naar alle vrijheid in te richten.
+ Lees meer

Omgeving

Centraal gelegen in Twente, langs de Dinkel en nabij Oldenzaal, Ootmarsum en Denekamp ligt landgoed Singraven. Een landgoed dat een lang en rijk verleden kent en waar talloze mensen zich dagelijks met hart en ziel inzetten voor de instandhouding van zijn unieke en groene karakter.De eerste vermelding van Singraven dateert uit het jaar 1381. Het landgoed stond destijds bekend als agrarische boerenhofstede ‘Hof ten Singraven’ en werd door de bisschop van Utrecht beleend aan derden. In de eeuwen erna raakte het landhuis in verval, waarna het in 1651 volledig gesloopt en herbouwd werd door de adellijke familie Sloet. De laatste particuliere bewoner Willem Frederik Jan Laan verkocht het landgoed en de bijbehorende eigendommen in 1956 aan de Stichting Edwina van Heek. De stichting heeft zich sindsdien ingezet voor de zorg en instandhouding van dit waardevolle toonbeeld van cultureel erfgoed ter grootte van 500 hectare.De betreffende zorg en instandhouding van dit waardevolle en culturele erfgoed wordt gekenmerkt door het Twentse Noaberschap. Vanoudsher is het Twentse Noaberschap, een begrip dat met name bekend is in de Achterhoek en Twente, een ruime en intensieve vorm van burenhulp. Wanneer men het Noaberschap doorvertaalt naar het verleden en heden van landgoed Singraven, kan worden gesteld dat betrouwbaarheid, betrokkenheid, loyaliteit en vakmanschap kenmerkend zijn voor Landgoed Singraven en de betrokken gemeenschap.Betrouwbaarheid, betrokkenheid, loyaliteit en vakmanschap zijn essentieel voor een landgoed dat onlosmakelijk verbonden is met rijke flora, fauna en een veelzijdig landschap met bossen, lanen, akkers, weilanden en moerassen. De instandhouding van dit bijzondere landgoed gebeurt middels erfpacht en bewoners zijn onderdeel van een unieke historische en maatschappelijke gemeenschap. Wonen op landgoed Singraven wordt dan ook bestempeld als een zeer unieke kans. De komende jaren wordt het natuurgebeid verrijkt met nieuwe woningen en vinden oude schuren een nieuwe bestemming.
+ Lees meer